03
Ago

Matrícula Escola de Música curs 2011-12

 

 

La matrícula de l'Escola de Música de Calvià "Josep Rubio i Amengual" per al curs 2011-12 es farà en dues fases:

- Dies 1 i 2 de setembre, de 15.30 a 19.30 hores, per als ANTICS ALUMNES.

- Dies 7 i 8 de setembre, de 15.30 a 19.30 hores, per als NOUS ALUMNES. S'admetran nous alumnes per rigurós ordre d'arribada en funció de les places disponibles.

La matrícula es realitzarà, en ambdós casos, de forma presencial a l'administració de l'Escola de Música de Calvià (Plaça de l'Església, 1).